Odstoupení od smlouvy

VZOR TEXTU LISTINY O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

 

„Odstoupení od smlouvy”

 

 

 

Adresát:

Radek Vít

Na Honech II 4907, ZLÍN 76005,  identifikační číslo 75698013,

 

 

Já, níže podepsaný ................................................. (jméno a příjmení spotřebitele), bytem ...................................................................... ............. (adresa spotřebitele)

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: ................... pod číslem objednávky: ................., datum objednání:............................., datum obdržení: ……………………………..

 

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: 

 

Důvod odstoupení:

 

Datum a místo sepsání listiny o odstoupení (pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

Podpis spotřebitele (pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Zpět do obchodu